• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. Prijzen

Al de aangeduide prijzen online zijn in euro vermeld. Het toe te passen BTW tarief is meestal 6%. Voor alles wat verpakkingen, bieren, mogelijks wijnen, etc. betreft, is dat 21%. De getoonde prijzen geven geen prijsgaranties naar de toekomst (bv. promoties) en zijn onderhevig aan schommelingen (dagprijzen). 

2. Bestelling

Het plaatsen van een bestelling is bindend en zal uitgevoerd worden door onze zorgen. 

3. Betaling 

Betalingen via de online shop gebeuren onmiddellijk via de betaalmogelijkheden die online aangeboden worden. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De koper neemt echter de risico's ten zijnen laste, welke op de goederen betrekking hebben, vanaf het ogenblik dat de overhandiging is gebeurd.

4. Niet-betaling

Elke vervallen en onbetaalde factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaningen, verhoogd worden met een verwijlintrest van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot en met de dag van de volledige betaling. De verwijlintrest blijft ook van kracht na een eventuele dagvaarding. Bovendien zal de verkoper niet verplicht kunnen worden verdere leveringen uit te voeren, volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn, intresten en schadebedingen van welke soort ook, inbegrepen. Op elke ontbetaalde factuur zal een bedrag van €300.00 gerekend worden als schadevergoeding, en dit bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, inningskosten, aanmaningskosten en vervolgingskosten. Voormelde schadevergoeding is verschuldigd teneide de verkoper te vergoeden voor een eerste deel van zijn buitengerechterlijke onkosten, tijdsverlies en interne adminstratiekosten.

5. Jurisdictie

Enkel de rechtbank van Mechelen is bevoegd om te oordelen voer alle geschillen en betwistingen.

6. Ontvangen verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden staan online en worden geacht gelezen te zijn bij elke koop die afgesloten wordt. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn eigen moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.